NOVA GAMMA ÓPTIQUES LED

Des de sempre Salvi ha ofert als seus clients lluminàries led de dissenys òptics eficients, d’alt rendiment i amb una àmplia selecció de distribucions òptiques per aconseguir il·luminació de qualitat i eficient en tots els projectes.

Durant els últims 4 anys, el nostre R + D s’ha concentrat en el desenvolupament d’òptiques per lluminàries led, sobretot fotometries per a enllumenat públic. Hem aconseguit uns excel·lents resultats lumínics pel que fa al càlcul per luminàncies, amb rendiments òptics fins i tot per sobre del 95%.

Dins del segment de l’enllumenat públic amb lluminàries led trobem dues famílies de lents diferents: família LT i família LM. La família de fotometries LT correspon a distribucions fotomètriques adequades per a l’enllumenat urbà. La família LM ofereix una àmplia solució d’il·luminació per a l’enllumenat vial, amb un lumen package entorn als 6.000 lm. Aquesta última família correspon a productes amb una major exigència de rendiment pel que fa a lm / W i un lumen package considerablement superior al de l’enllumenat urbà, fins a 21.000 lm.

Durant aquest any 2014 s’ha estat treballant en la millora de les òptiques per a l’enllumenat industrial i esportiu, amb lluminàries led i pròximament farem extensiva la informació relativa a aquests nous sectors en què Salvi es va a introduir en el proper 2015.

1