LUXAMERICA 2016

Salvi va ser convidat a participar una vegada més en LUXAMÉRICA 2016, un congrés acadèmic que es realitza de manera bianual, organitzat per les Associacions d’Il·luminació de diversos països a Amèrica. L’esdeveniment convoca a especialistes internacionals a l’àrea d’il·luminació i afins, per presentar els més recents avanços científics i tecnològics del sector.

La Fundació Xilena de Luminotecnia -FCL- en conjunt amb l’Oficina de Protecció de la Qualitat del Cel del Nord de Xile -OPCC- va ser la responsable de l’organització de la XIII versió del congrés LUXAMÉRICA, el qual es va desenvolupar a la ciutat de la Serena, i el lema de la qual “Il·luminació Sustentable per a Amèrica” representa la major preocupació nacional, i afegiríem mundial també, del sector i es van abordar temes com la contaminació lumínica i la seva significancia mediambiental en el desenvolupament d’activitats com l’astronomia o la influència en el medi ambient.

www.luxamerica.org

12345