Nou Decret d’ordenació ambiental del enllumenat al medi nocturn

Avui s’inicia l’aplicació del Decret 190/2015 del 25 d’Agost, amb el que es desenvolupa la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Aquesta, regula l’ús de fonts de llum com el LED, amb el que és pionera en la regulació ambiental de l’ús d’aquesta tecnologia i la protecció del medi nocturn.

El Decret  promou un ajust la quantitat de llum de l’enllumenat pública amb l’objectiu d’aconseguir grans estalvis energètics així com de contaminació atmosfèrica i impacte sobre el canvi climàtic. Per altre banda, incideix en la direccionalitat de la llum, el que implica una reducció de la contaminació lluminosa.

Des de Salvi, conscients de la importància de controlar les repercussions mediambientals de l’enllumenat, vam assistir a la presentació del Decret 190/2015 de 25 d’Agost a Barcelona. Coincidint amb l’entrada en vigència del mateix, s’ha desenvolupant nous productes que permetran il·luminar espais protegits minimitzant les afectacions al medi natural que pot provocar l’ús de productes o tecnologies no adequades, amb especial atenció a l’espectre i la direccionalitat de la llum emesa.

Anar al Decret al DOGC

Newsletter Català