fletxa slide

BULEVARD FERROVIARI. BURGOS

fletxa slide

BULEVARD FERROVIARI. BURGOS.
S’han instal·lat 550 lluminàries per a un primer tram de les 1450 que estan previstes amb diferents mesures de Ø250mm, Ø350mm i Ø450mm, potències de 35W, 70W i 150W de Halogenurs metàl·lics i amb columnes de suport de xapa especial de 5,7 m i 8, 3m d’altura que també han estat preparats per aguantar les catenàries del futur tramvia que circularà pel Boulevar. Els punts de llum es distribueixen per un tramat de catenàries pensades per reduir els esforços mecànics formant una malla blanca i obtenir així una il · luminació amb uns nivells d’uniformitat el més elevats possibles. Les lluminàries més incorporen regulació a distància en línia. El cable de la catenària i que subjecta les lluminàries és de polietilè reticulat i incorpora els cables conductors i el cable fiador és d’acer inoxidable trenat.

Coneix + sobre la nostra lluminària Gota