atlas c

Columna corba amb base en relleu característic del conjunt Atlas. Recomanada per projectes que requereixen una il·luminació funcional i alhora una aportació decorativa.

Característiques tècniques

Alçada (mm) de 6000 a 9000
Alçada de les bases de 2000 o 3000 mm
en fundició de ferro gris (EN1561 ENGJL-200)
Fust de tub corbAcabat  Epoxi i  poliuretà bicomponent
Color g1: gris ó g2: plata
Altres colors: N1, N2, A1, M1, M2, M3, V1, V2, R1
Distància entre perns 210X210 / 300 x 300 mm
Perns inclossos M18X500 / M24x500 mm