4-6 m

Columna corba amb base en relleu característic del conjunt Atlas. Recomanada per projectes que requereixen una il·luminació funcional i alhora una aportació decorativa.


Mides Base:
310 x 2000 mm

VEURE PLÀNOL