6-9 m

Columna corba amb base en relleu característic del conjunt Atlas. Recomanada per projectes que requereixen una il·luminació funcional i alhora una aportació decorativa.


Mides Base:
400 x 3000 mm

VER PLANO