HOR/TOP

Llumenera per a l’enlluernat vial, en diferents versions, dimensions i fixacions. Múltiples opcions òptiques segons els requeriments de projectes, ja siguin funcionals o ambientals. El seu disseny de perfil suau i sinuós, permet integrar-la tant en entorns vials com urbans.


Mides hor:
Llongitud: 875 mm
VEURE PLÀNOL

 

Mides top:
Llongitud: 875 mm
VEURE PLÀNOL