HOR/TOP

Llumenera per a l’enlluernat vial, en diferents versions, dimensions i fixacions. Múltiples opcions òptiques segons els requeriments de projectes, ja siguin funcionals o ambientals. El seu disseny de perfil suau i sinuós, permet integrar-la tant en entorns vials com urbans.


Mides hor:
600 x 230 x 160 mm
VEURE PLÀNOL


Mides top:

550 x 230 x 250 mm
VEURE PLÀNO
L