N60_100

Per a una senyalització elegant de llum homogènia. NOVA ofereix un sistema d’enllumenat multifuncional a la creativitat del dissenyador del desenvolupament urbà. És orientable DE 0 ° a 360 ° per respondre de forma òptima a la funció buscada: enllumenat de voreres, accentuació d’objectes, senyalització de camins, etc.