pr

Lluminària amb tecnologia LED per a la seva instal·lació en entorns urbans. El seu exclusiu sistema de dissipació de calor s’integra en el disseny de la lluminària com un element més, proporcionant-li un estil elegant i discret.


Llumenera de disseny arquitectònic amb tecnologia LED. La seva versatilitat i la seva extensa gamma de òptiques, permeten que convisqui en múltiples espais dins del nostre entorn urbà. Una llumenera amb un elevat rendiment òptic i optimitzat tèrmicament pel seu sistema de refrigeració per convecció.