SALDES,
EL PRIMER MUNICIPI DE REFERENCIA
EN CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

El municipi de Saldes, situat als peus del Pedraforca, té una situació privilegiada envoltat de muntanyes que aturen la contaminació lumínica provinent de les zones més poblades com La Cerdanya, Berga, Manresa, o l’àrea metropolitana de Barcelona. Aprofitant el nou Decret 190/2015 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn de la Generalitat de Catalunya, Saldes vol definir-se en una zona de referència de la contaminació lluminosa i fer valer les condicions de foscor que la caracteritzen per tal de convertir-se en un referent astronòmic que permeti atraure més turistes.

Per tal de convertir-se en la primera població de referència per a la protecció del medi nocturn, el municipi s’ha proposat substituir tot l’enllumenat públic per un més eficient que minimitzi l’emissió de llum cap al cel. Per aquest projecte, Salvi ha aportat la seva solució de filtratge de les longituds d’ona blaves de les llumeneres LED, que són les que més incidència tenen en la contaminació lluminosa. Així, amb el Difusor Ambre de Salvi, s’aconsegueix que l’eficiència energètica no vagi en detriment de la contaminació lluminosa permetent l’ús de les millors tecnologies disponibles en entorns protegits.

Veure Notícia TV3

12