SALVI PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE CONTAMINACIÓ LLUMINOSA DE L’ICC.

L’institut cartogràfic de Catalunya ha activat un programa patró anomenat CL (contaminació lluminosa)  per a la determinació de les emissions lumíniques. En el marc del programa i per a fer-ne la validació del model, es va dur a terme, en coordinació amb l’empresa Citelum i els responsables de l’ICC, un treball de camp al municipi de Sant Cugat del Vallès. La tasca va consistir bàsicament en realitzar mesures de lluminancies a les calçades de diferents zones de la ciutat, per ajudar en l’elaboració del mapa de contaminació lluminosa de la mateixa ciutat. Aquestes mesures les va dur a terme Salvi, gràcies al luminancímetre del qual disposa.

 DESCARGAR PDF

1