C.M. SALVI, S.L., INSCRITA EN EN EL REG. MERCANTIL DE BARCELONA,
TOM 21681/FOLI 121/FULL 26395 – CIF: B-58586413

AVIS LEGAL
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de www.salvi.es, així com els elements continguts a la mateixa (que inclouen, entre d’altres, imatge, so, audio, vídeo, software o text), pertanyen a C.M. Salvi, s.l. (en endavant SALVI). L’usuari podrà visualitzar, imprimir, fer copia al disc dur, d’aquests elements sempre i quan sigui per fer-ne us privat. Queda, per tant, expressament prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la modificació, alteració, descompilació i qualsevol altra operació d’enginyería inversa, d’aquestos elements.
SALVI es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a www.salvi.es, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es lliurin a través de la mateixa, com la forma en que aquestos apareguin presentats o localitzats.
SALVI, perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la web, exercint totes les accions civils i penals que estimi pertinents.

ACTUALITZAT 01/08/2012. VERSIÓN 01.